Kroniky

Lovci Veverek - Silvestry - Úsvitcony - Tangroby - Ostatní

Silvestry

2002 - Prokletý Gošum - 2003 - Carambal - 2004 - Brentrilad - 2005 - Blaidd a Unesená sestra - 2006 - Z pohádky do pohádky - 2007 - 16:58 - 2008 - O Slunovratu - 2009 - Zápisky o válce Adwerské - 2010 - Patnáct jich sednulo na rakev - 2011 - Stahují se mračna - 2012 - Vraždy v Podhvozdné
2013 - Hvězda nad Waelhamem - 2014 - Comedia dell'arte - 2015 - Nová naděje - 2016 - Svitky Bruce Partingtona - 2017 - Soumrak bohů -NOVÉ

Silvestr 2013 - Hvězda nad Waelhamem

Úvod - Zápis z dobrodružství Hvozd - Zápis z dobrodružství Hvězda nad Waelhamem - Pozvánka - Mapa a přílohy

Perličky z dobrodružství
Galerie fotografií

Úvod

Tak... jsem se vrátil. Nebo jsem to aspoň chtěl říct při úvodu po své (dvou)roční pauze oznámené slovy „S lítostí vám oznamuji, že toto je konec.“ Leč, dosti narážek a porušování autorských práv. Začátek druhé jedenáctky Silvestrů jsme uspořádali tam, kde jsme kdysi dávno začínali, ale hned její první ročník se potýkal s drobnými personálními komplikacemi, kvůli nimž jsme volné PJovské křeslo obsadili PJkou Mairou Ω, která se do strašidelného hvozdu i zkaženého města ukázala jako tou nejlepší volbou. Další novinkou kromě pár nových hráčů byla i dvě dobrodružství místo jednoho, která nám umožnila vyprávět delší příběh a více utahat hráče, a protože v podstatě vznikala už od podzimu 2012 (přestože jedno bylo téměř celé napsáno za jeden den), jejich propracovanost a pozadí dosáhly téměř Tangrobových rozměrů. Samozřejmě si účastníci užili tradiční a vždy nový Grgul, užívali i bečku Kofoly a hráči si dobrodružství užili téměř tak dobře jako PJové jejich vymýšlení, takže můžeme i tento ročník prohlásit za úspěšný, i přestože jeden z PJů den před Silvestrem ztratil hlas.

Složení družin pro dobrodružství ve Visionu

PJ Maira
Bifurie – trpaslíčí bojovnice (Kamila, Aglaja)
Bombadurin – trpaslčí bojovník (Zerafel)
Mirathea – krolí bojovnice
Olaf – barbar chodec (Míra)
Ordondil – elfí chodec (Jindřiška)
XIV. z Corvina, jenž vyslyšel zvěst o Nugetu a vydal se ji šířit – trpasličí chodec (Šedák)
PJ Edhel
Fillostenes Amor - hobití druid (Thingol)
Kampus Hypo – trpasličí druid (Samanta)
Pokustón – krollí čaroděj (Ještěrka, Seditta...)
Stehno Ubruk – krollí lupič (Rav)
Vaako – barbar šermíř (Istaron, Kar...)
Vrba – elfí čaroděj (Daivd, Inurian)

Složení družin pro dobrodružství ve Waelhamu

PJ Edhel
Evženie Petrželovna – elfí lupička (Barča Tylluan)
Klea Nosoplasata – lidská lupička (Jindřiška)
Nimue Limbelin – elfí mágyně (Kamila, Aglaja)
Win – elfí chodkyně (Ještěrka, Seditta...)
Žula – trpasličí bojovník (Daivd, Inurian) a
Vaako – barbar šermíř (Istaron, Kar...)
PJ Maira
Grom – lidský lupič (Thingol)
Konrad Hagen – lidský šermíř a bard (Rav)
Rung – trpasličí bojovník (Samanta)
Vous – elfí čaroděj (Zerafel)
XIV. z Corvina, jenž vyslyšel zvěst o Nugetu a vydal se ji šířit – trpasličí chodec (Šedák)
Nahoru

Zápis z dobrodružství Hvozd

Je večer, zima je právě v půli, ostrý vítr nadouvá stěny dlouhého stanu. U nízkých stolů sedí nespočet dobrodruhů, veteránů z válek, starých hrdinů, válečníků, mágů i těch ostatních. Hoří tu ohně, voní pečené maso, dívky plných tvarů roznášejí pivo i medovinu, v čele, na malém pódiu na polštářích a kožešinách, sedí králové Garma a Umbas se svými ženami. Ozývá se smích, bardi zpívají hrdinské písně, králové připíjejí dobrodruhům na zdraví a ti se zase překřikují se svými odvážnými sliby. Skupina dobrodruhů naslouchá vyprávění starého válečníka, do kterého se mísí výkřiky ostatních. Přes ramena má kožešinu, tmavé vlasy prokvetlé stříbrem, přes oko pásku a jizvy v jeho tváři vypovídají o bitvách, jimiž prošel.

„Právě před rokem se z výpravy do Visionu jedna družina vrátila, i když tomu nikdo nevěřil. Dva krollové v ní byli, jeden takový rváč a druhý v legračním černém klobouku, elf, co vypadal jako strom, trpaslík porostlý mechem, válečník, co by si mohl v našem kmeni lehce vybojovat slávu, a hobit navoněnej jako levná coura. A ti...“

„Blbost!“ vykřikl trpaslík s pečeným stehnem v ruce „Nebyli to dva krollové, ale krollka s velkým kyjem, a ti trpaslíci byli brácha se ségrou a ještě jeden trpoš tam byl a lidskej lovec a stopař se špičatýma ušima!“

„Neposlouchejte ho, já sám jsem tu družinu pozval a dával jsem jim rady. A když budete pozorně poslouchat, možná taky přežijete a vrátíte se. Ten trpaslík s hobitem, co se furt nějak divně ošahávali, říkali, že Visionský hvozd je úplně jiný než všechny ostatní lesy a žádný strašidelný hvozd se mu nevyrovná. Říkali, že sám hvozd je živý, že často měli pocit, že na ně zírají oči nebezpečné a rozlícené šelmy, vidí jim až na dno jejich duše a všechny jejich strachy přemění ve skutečnost.“

„Já se ničeho nebojím!“ zařval statný, ve zbroji zakutý bojovník a vylil do sebe korbel piva.

„Říká se, že hvozd ovládají temní elfové, ale to je nesmysl. Ti žijí jen na okraji a ta družina se s nima taky potkala a neměla žádné problémy je pobít. Jenže pak se začaly dít zvláštní věci. Na oblém vrchu východně odsud, kde stojí rozvaliny nějaké staré svatyně, začali mít vidiny o skupině žoldáků, kteří hvozdem procházeli před nimi.“

„Jistě,“ ozval se učeně vyhlížející elf s brýlemi „o Visionu se píše, že je zde slupka reality neobvykle tenká a vliv magických sfér zde je větší než jinde. Mohla to být vidina minulosti nebo odraz reality z jiného světa. Na toto téma již vzniklo několik významných studií a rád bych více prozkoumal...“

„No, šli po jejich stopách až do zničeného tábora. Jeden strom tam stál v ohništi a zpod druhého stromu čouhaly boty.“

„A byly... v těch botách... nohy?“ Zeptal se rozechvěle nenápadný hobit.

„Ne, mrkve asi! Takže, když pak uviděli, že se tam jeden z těch stromů pohnul, udělali to nejrozumnější, co se Visionu udělat dá – a to si zapamatujte – zdrhali. Ty řeči o chodících stromech jsou pravdivé, ty stromy jsou zatraceně silné. Taková družina jako vaše by možná jeden takovej naštvanej chodící strom dokázala rozsekat, ale uvědomte si, že Visionský hvozd je stromů plný. No, naštěstí ten strom za nima nešel, takže si o kus dál udělali vlastní tábořiště a přečkali noc. Vyprávěli mi ale, že ráno se probudili v zámeckých komnatách.“

„Kravina! Kde by se ve hvozdu vzal zámek?!“ Vykřikl zase ten trpaslík.

„V tomhle hvozdu se může objevit cokoliv. Ale výjimečně máš pravdu, byla to nějaká iluze a brzo se to rozplynulo. Ale prý tam měli postele, umyvadla, snídaní a všechno, dokonce i nějakou lady jménem Waldemara. No, šli dál na východ, jak jsem jim radil, a pořád přitom sledovali stopy těch žoldáků… Těch už samozřejmě ubylo. Takže došli k převrácenému jezeru...“

„Jak vypadá převrácené jezero?“ zeptala se se sarkastickým úsměvem pihovatá dívka s lukem.

„To je jezero, které má hladinu nad tvojí hlavou, holčičko. Mezi ní a zemí je mezera, kudy může člověk jít, jenom krollové se občas musí skrčit, pokud si nechtějí namočit hlavu. Stromy tam z půdy rostou nahoru do vody, mlhy tam zakrývají zrádné močály a ta družina povídala, že viděli v té vodě plout nějaké obrovské vodní příšery. Nejnebezpečnější tam ale jsou bludičky. Těsně pod hladinou se tam drží spousta malých plamínků, které se vás budou snažit zlákat do bažin a půjdou za vámi. Snažte se jim vyhýbat, ale hlavně je neštvěte, protože když naštvete jednu, naštvete všechny. Říkali, že za jezerem už je hvozd světlejší a jsou tam i louky, ale nenechte se tím zmást. Protože právě tam žijou ty nejnebezpečnější potvory. Ti dobrodruzi jednu z nich potkali a říkali, že byla veliká jako barák, měla jednu velkou hlavu bez očí s tlamou plnou zubů velkou jako skříň a druhou menší hlavu na ocase a ta měla zase čtyři oči.“

„A porazili ji?“ Zeptal se válečník ve zbroji.

„Zbláznil ses? Vždyť by byla schopná i krolla slupnout jako malinu. Slyšel jsem, že ji ti temní elfové dokonce uctívají jako svoje božstvo. Říkají jí Tlapamatla.“

„Výborně, takže ji můžu zabít já!“

„No, můžeš to zkusit. A pro vás ostatní, až budete zdrhat, zatímco bude žvýkat tady vašeho kamaráda, mám pro vás radu. A je to rada od krolla, tak si toho važte. Až budete před touhle příšerou zdrhat, nezdrhejte stejným směrem jako navoněnej hobit. Ale odtamtud už je to jenom kousek do starého města, co ve hvozdu stojí.“

„Já myslel, že ve hvozdu nikdo nežije, že tam nejsou žádna města ani vesnice.“ Řekl elf.

„Už nejsou. To město tam stojí hrozně dlouho, někteří říkají, že už od Prvního věku, a taky se říká, že tam sídlí temná moc, která Vision ovládá. Nevím, co je na těchhle povídačkách pravdy, ale vím, co jsem viděl – i když z dálky. To město má zlacené střechy, takže tam musí být ohromné bohatství. Ta družina se tam dostala jen do jedné malé zbrojnice v nějakém malém chrámu a tohle mi odtamtud přinesli.“ Starý válečník vytáhl zvláštní dýku s dvojitou čepelí vyrobenou z tvrdé kosti. „Nevypadá nic moc, ale snadno prorazí i ocelový pancíř!“

„A co dalšího tam našli?“ Hobitovi zablýskly oči.

„No vlastně už nic dalšího. Měli hrozné štěstí v neštěstí. V tom chrámu je jednak obklíčily nějaké nemrtvé stíny nebo něco takového a taky se tam objevila jakási zářící ženská postava a zmizela s tím jejich válečníkem. Prý potřebovala jeho pomoc ve svém městě, ale už ho pak neviděli. Ale propadla se tam podlaha a oni se skrz tu díru dostali do podzemní řeky, která je vynesla až do moře. Sice se tam skoro utopili, ale dostali se ven z hvozdu a pak došli po pláži až sem. Je fakt, že králové sice nebyli z jejich ,hrdinských‘ činů moc nadšení, ale dali každému za odměnu aspoň dobrého koně.“

„Jistě, ale co KNV?“ Zeptal se elf.

„Kuny neobvyklých velikostí? To je jenom pohádka pro malé děti!“ Řekl přiopilý válečník ve zbroji.

Starý válečník se zasmál. „Hrdinská smrt vás možná dostane do písní, ale jinak vám k ničemu nebude. Držte se mých rad a možná přežijete. A třeba zkuste dojít do toho města a přinést odtamtud králům nějaké poklady. Určitě se vám potom bohatě odmění a stanou se z vás slavní hrdinové. Co víc si může dobrodruh přát?“

V tu chvíli vstal vytáhlý, šlachovitý kroll, který celou dobu seděl nedaleko a cpal se. „Stehno už být najezený. Stehno jít domů.“

Nahoru

Zápis z dobrodružství Hvězda nad Waelhamem - aneb ze stránek Wealhamské komety

Obrovská exploze nad Wealhamem

Jistě neušlo Vaší pozornosti, že včera ve večerních hodinách ohrozila bezpečí našeho města obrovská exploze na obloze. Po vyšetřování naším zpravodajem již jistě víme, že byla spojená s dvěma záhadnými vraždami, o nichž jsme Vás inspirovali v minulém čísle, a se třetí vraždou, k níž došlo včera na Cedrikově náměstí; kolem jedenácté hodiny dopoledne na něj z velké výšky dopadlo nahé tělo elfa, do nějž byl vyřezán další symbol, souhvězdí malého vozu. Podle očitých svědků byla u tohoto úmrtí přítomna cizí družina čítající tři elfky, lidskou ženu, vysokého šermíře a trpaslíka, kteří místo činu záhy opustili dříve, než se dostavily stráže. Ti samí byli následně spatřeni, jak stoupají na věž v Angrinově ulici ve Starém městě, ale především na astronomické věži univerzity v Novém městě, kde později přivolané stráže nalezly pobitá těla nejméně deseti lidí a jednoho fomoriana a stopy po provedeném rituálu včetně velkého množství prolité krve. Přestože kapitán stráží Tobiáš MacGreg sdělil našemu zpravodaji, že mrtvá těla patřila členům známého Nového řádu, který způsobuje městu potíže už několik let, a za vším stáli zřejmě oni, všechno poukazuje na to, že cizinci, kteří do Waelhamu přijeli předchozí den, jen několik hodin před první obětinou, byli agenti z elfích přístavů. Ohnivá exploze, která byla následkem rituálu provedeného na věži univerzity, však naštěstí způsobila jen minimální škody na několika střechách.
-mz-

Nová hvězda na obloze a její vliv na nás

Theofanos Noscito, profesor astrologie na Adriině magické univerzitě na Ostrově informoval náš deník o svém objevu nové hvězdy, který učinil této noci. Toto nové nebeské těleso, zatím pracovně označené WTN-1658, dokud komise nerozhodne o jeho jméně, se nachází uprostřed imaginárního trojúhelníku mezi nejjasnějšími hvězdami v souhvězdí Andromedy, Labutě a Malého vozu. Podle propočtů profesora Noscita se lidé narození za jejího největšího vlivu budou vyznačovat velkým odhodláním překonat veškeré překážky a zároveň nebudou váhat obětovat své štěstí pro blaho ostatních. Její působení také bude příznivě podporovat úspěšné dokončování úkolů, a objeví-li se v silné pozici zaráz s Marsem, bude ideální podporou pro bojovníky. Jeho kolega Alsbot Rozsep však tvrdí, že bude mít zcela jiný vliv, a to podporu tolerance a lásky vůči zvířatům a našim kuním spoluobčanům.
-dp-

Strašidelný dům v Přístavu

Naše věrná čtenářka, paní H., žijící v Přístavu v ulici K Ostrovu nás upozornila na zvláštní jevy, které se dějí v bytě, se kterým sousedí. Nedávno se v něm prý oběsil mladý muž jménem Filip a od té doby se z bytu po nocích ozývá zvláštní bouchání nábytku, strastiplné kvílení nebo zevnitř vychází podivné světlo. Přátelé zesnulého, kteří v bytě několik dní pobývali, jí sdělili, že nábytek se v bytě sám pohybuje (padají paravány a podobně), ti, kdo jsou uvnitř, často cítí mrazení v zádech a na vlastní oči viděla, jak jinak velice zkušený a bitvami zocelený válečník vyběhl v pozdních nočních hodinách z bytu tak vyděšený, že se musel na dvoře půl hodiny polévat ledovou vodou. Vznesli jsme dotaz na Pochodeň, proč s tím nic neudělala, načež nám její kapitán John Hart sdělil, že v inkriminované době řešili záležitosti týkající se bezpečnosti celého města, jako je stíhání démonické bytosti známé jako Astrál, a že se případu strašidelného domu v ulici K Ostrovu budou v nejbližších dnech věnovat.
-mf-

Mrchožrouti v ulicích

Podle informací od staroměstské stráže se v domě známém jako „U holubice“ našlo mrtvé tělo, které do běla ohlodaly dvě žravy. Tito neblaze proslulí mrchožrouti, kteří využívají svůj vzhled vyzáblých, zanedbaných dívek pro oklamání kořisti, se obvykle vyskytují jen v městské kanalizaci, kde se živí odpadky. Úsporná opatření doporučovaná městskou radou však zřejmě vedla ke snížení množství jejich potravy, a proto si zřejmě začaly žravy troufat vycházet na povrch a došlo k nevyhnutelné tragédii, když zřejmě slabozraký stařec chtěl dvěma dívkám nabídnout něco k jídlu. Proto, pokud si ceníte vlastního bezpečí a míváte po obědě zbytky nebo vám umřel domácí mazlíček, neváhejte je vyhodit do městské kanalizace.
-ez-

Poradna pro mladé dámy - Móda

Protože se nám nečekaně ochladilo, je nezbytné přizpůsobit tomu náš šatník. Nejžhavějším hitem je momentálně pelerínka nebo krátký pláštík tak akorát pod zadeček se širokou kapucí se zapínáním vepředu na knoflík. Bude vám v něm teplo a zaráz můžete oslnit i šaty, které budou pod ním. Červená stále frčí, obzvlášť v jasných odstínech, které na bílém sněhu ještě více vyniknout. Ideálním doplňkem k pláštíku je černé peří, nejlépe v podobě boa nebo teplého rukávníku. Pokud k tomu přidáte ještě perly doporučené v minulém čísle, bude to přímo kouzelná kombinace. Pro takovou červeno-černo-bílou eleganci se budou všichni mužští sami vrhat do ohně. Vaše módní guru Rita Mizantrop.

Poradna pro mladé dámy - Listárna

Drahá Filomeno, pracuji v knihovně a před několika dny si přišla pro nějaké knihy jedna elfka. Podle jejího výběru vím, že byla velice inteligentní, a navíc měla krásné oči, nádherné tmavé vlasy a červený pláštík. Nemohu ani usnout, neustále vidím její úsměv a jako bych slyšela zvonit její hlas. Myslím, že jsem se do ní zamilovala. Jenže ona se tvářila, jako bych neexistovala. Podstrčila jsem jí do kapsy vzkaz, jestli se nechce potkat, ale nijak na něj nereagovala. Mohlo by to být tím, že nosím brýle? Neoblékám se sice, jak radí Rita, protože mi přijde, že bych vypadala jako lehká dívka, ale jsem přece elfka jako ona. Tvou rubriku čtu pravidelně a vím, že jsi dobře poradila jiným dívkám, a tak doufám, že snad poradíš i mně. Teithril P.

Milá Teithril, to se občas stává, že se zamiluješ do někoho, kdo tvou lásku neopětuje. Ale nevěš hlavu, určitě se časem najde někdo, komu padneš do oka i Ty. A jestli potřebuješ na onu elfku zapomenout, zkus si na ni vymyslet nějaká negativa (ne všechno je přece vidět na první pohled) a stále si je opakuj. Například: Je to nafoukaná nána, je prolhaná... S oblékáním si také nedělej starosti. Hlavně buď sama sebou a nepřetvařuj se. Navíc hezký úsměv tě ozdobí mnohem lépe než cokoliv jiného.
Hodně štěstí! Filomena

Nahoru

Pozvánka

Vyslechni pozorně tu zvláštní zvěst,

Po půli druhého dne plavby jižně od Annafordu, kde po vlnách jsme obkroužili ostrá skaliska, v rozlehlé zátoce zřím město veliké, jehož sláva hvězd se dotýká. Waelham. Město tolik opěvované bardy a básníky, jehož Citadela se zlatě třpytí v poledním slunci. Ulice barevně víří stánky obchodníku s drahými látkami a ovocem a voní cizokrajným kořením. Jakmile však člověk vykročí z lodi do přístavu, pocítí ještě něco jiného; zápach hniloby a lidské zkaženosti, který prosakuje celým městem.

Inkoustem poznač si, kam cesta tvá má vést,

Letošní hraní se bude odehrávat tam, kde odehrával první Silvestr, a to u Strnadana a Edhela doma; v domě uprostřed Uherského Hradiště, se vchodem ze Zelného trhu (čp 1271, mezi hodinářstvím a kasinem). V blízkém okolí se sice nenachází žádné kluziště, ale máme tu novou barokní studnu a dost velké plochy pro tančení.

Hlavní hraní se samozřejmě bude odehrávat večer z 31.12. na 1.1., ale už v pondělí 30.12. bude na místě beforeparty, během níž se budete moci zúčastnit i tak zvaného prologového dobrodružství, zahrát si Bang, na kytaru a možná bude i nějaká ta soutěž. Začátek (obou částí) plánujeme na 16:58, proto, prosím, přijeďte s dostatečným předstihem.

S sebou si vezmi tu nezbytnou výstroj,

Samozřejmě budeme rádi, když si přivezete i vlastní tužky, papíry a alespoň pár lidí by si mohlo přivézt pravidla Dračího doupěte a kostky. Vhodné je vzít si s sebou i něco na spaní (spacák a karimatku nebo postel s nebesy, to je na vás). Pro pestřejší a věrohodnější hraní a vůbec, aby byla legrace, uvítáme, když si přivezete kostým; nemusí přesně odpovídat oděvu vaší postavy, ale měl by být laděný do fantasy nebo středověku. Samozřejmě se k tomu počítají i ostatní propriety a rekvizity jako vaše dýky či meče, sada léčivých lektvarů, korbele a dřevěné stoličky pro hospodské rvačky, lucerny, dobové nádobí, vaše vlastní beranidlo na otvírání městských bran… A rozhodně neprohloupí ten, kdo si přiveze vlastní lžíci.

I jídlo tam bude, toho se neboj,

Jako obvykle, jídlem jsme se stále ještě příliš nezabývali, ale doufáme, že se nám podaří domluvit tradiční kotel neměnného a vždy jiného Grgulu (Gryzzliho guláše) a bečku Kofoly jako hlavní zdroje obživy. Zbytek je ještě ve hvězdách, ale oslovíme i pár dalších stravytvůrců, sladkostdělačů a pochutinvyráběčů. Pokud byste sami chtěli ostatní něčím nakrmit, zavčasu se nám ozvěte. Samozřejmě můžete přivézt vaše zbytky vánočního cukroví, chlebíčky, tyčinky a podobné laskominy na průběžné uzobávání. K pití bude na místě kromě Kofoly jistě i zásoba čajů, kafe, karo a cokoliv, co přivezete. Ač si to někteří myslí, Silvestr není abstinenční akcí, takže si můžete přivézt i něco dobrého s pár promilemi na zahřátí, povzbuzení, oslavu nebo dezinfekci ran. Silvestr však není opileckou akcí (pokud se ztřískáte do němoty a roztřískáte všechno kolem sebe, možná už vás příště nepozveme), proto pijte s Mírou… Nebude-li na Silvestru Míra, pijte aspoň s Mairou. Jako obvykle po vás budeme požadovat i drobný příspěvek na stravu a bečku, který by snad neměl přesáhnou 200Kč. Pokud se zapojíte do tvorby hlavní společné stravy, bude pro vás poplatek nižší.

Osvěž si znalost pravidel svou,

Pro jejich jednoduchost budeme opět hrát podle pravidel klasického Dračího doupěte (konkrétně verze 1.6). Očekáváme, že si z nich alespoň něco pamatujete, ovšem platí, že hraní postavy a charakteru má větší váhu než hody kostkami a dobře zahrané zlodějské získání důvěry nebo válečníkovo zastrašování se podaří, i když by váš hod tvrdil opak. Pravidla tedy berte spíš jako odrazový můstek při své cestě ke hvězdám a nebojte se vžít do své postavy i v hospodském veselení se, uplácení strážných, navazování románků, resuscitaci padlých druhů… Poslední slovo má samozřejmě vždy PJ. I letos jsou pro vás připravení dva PJové, kteří vám společně chystají dobrodružství, a to Edhel a PJ Omega, kterému se jeho anonymita natolik zalíbila, že se odhalí až na Silvestru samotném (a který nemá s Bárou skoro nic společného). Oba znají pravidla jako kouzelník umístění své dýmky, ale jsou ochotní vést rozumné debaty a alespoň jeden z nich bude na místě už od začátku beforeparty, aby poradil nováčkům nebo těm, co pravidla zapomněli.

Jak již bylo řečeno, pro zájemce bude na beforeparty připravené prologové dobrodružství, na něž bude to hlavní svým příběhem volně navazovat. Pokud si ho budete chtít zahrát, připravte si postavy dvě, protože vaše postava z prologového hraní nemá jisté, že se toho hlavního doži… zúčastní:) (Může jít klidně o dvě varianty té samé kombinace rasy a povolání, ale také si můžete užít hraní dvou různých postav.) Proto si postavy raději připravte už doma a nenechávejte jejich nakostkování na poslední chvíli!

Své postavy si vytvářejte na 7. úrovni podle klasických pravidel; to znamená, že nejsou povoleny žádné nepravidlové rasy ani povolání, žádná zvěř ani magické předměty (výjimky níže). Každá postava může mít do začátku k% zlatých (0-100) a nemagické vybavení v rozumné míře (vaši domácí knihovnu vám nikdo neponese a ani s vámi nepotáhne veškeré osazenstvo vašeho šlechtického dvora). Pokud máte dotazy k tvorbě postav, nebojte se zeptat.

Válečník může mít u jedné zbraně přesnost +1.

Hraničář může mít mimosmyslovou schopnost dle vlastního výběru a loveckého psa. Druid může mít hůl a chodec svůj chodecký meč.

Alchymista má před začátkem dobrodružství týden na to, aby si vyrobil, co potřebuje, a na dobrodružství se připravil. K tomu má k dispozici magenergii odpovídající jeho úrovni a obratnosti a suroviny v hodnotě 450 zl. Nejsou však dovoleny předměty s démonem nosičem a ebenová hůlka. Základy pro výrobu předmětů si můře do dobrodružství vzít v rozumné míře (případně proškrtáme na místě). Z pravidel pro pokročilé si pyrofor může před hrou vyrobit maximálně tři jedy. Theurg si může vybrat, zda bude mít do dobrodružství elementální hůl (prázdnou), nebo astron.

Kouzelník má povolena všechna kouzla z pravidel pro začátečníky, ale musí si odtud vybrat minimálně 4, a z pravidel pro pokročilé a může mít 1 jednoduché kouzlo z pravidel pro experty. Může mít kouzelnického přítele dle vlastního výběru.

Zloděj může mít zlodějské náčiní a lupič může mít svůj klíč.

Před začátkem dobrodružství dostanou družiny seznam magických předmětů, z nichž si některé budou moci vzít navíc s sebou.

Napiš, zda máme čekat i osobu tvou

Prosíme, abyste co nejdříve, nejpozději do 23.12. a ideálně bez dalších výzev od PJů, potvrdili nebo vyvrátili svoji účast, napsali, jestli s vámi máme počítat i na prologové dobrodružství (případně jestli dojedete na beforeparty, ale hrát nechcete) a ideálně i napsali, za co byste asi chtěli hrát. PJům to pomůže přemýšlet o rozdělení družin a kuchaři budou vědět, pro kolik lidí mají něco vytvořit. Přihlášky nebo i jakékoliv dotazy směřujte na níže uvedené kontakty nebo do Fóra na stránkách Lovců veverek.

E-mail: edhel@atlas.cz – na PJe Edhela
Web: www.lovciveverek.cz
Dark Kult of Sun
PJ Edhel a PJ Ω

Nahoru

Mapa a přílohy

Mapa Waelhamu
Mapa Waelhamu
Mapa Waelhamu zoom
Mapa Waelhamu
x - zavřít Další
Filipovy poznámky
Filipovy poznámky
Filipovy poznámky zoom
Filipovy poznámky, které si udělal při hledání Ztraceného města a které zamotaly hlavu oběma družinám
Předchozí x - zavřít Další
Waelhamská kometa str. 1
Waelhamská kometa str. 1
Waelhamská kometa str. 1 zoom
Populární waelhamský oběžník, který se dostal do rukou i postavám
Předchozí x - zavřít Další
Waelhamská kometa str. 2
Waelhamská kometa str. 2
Waelhamská kometa str. 2 zoom
Populární waelhamský oběžník, který se dostal do rukou i postavám, strana 2
Předchozí x - zavřít

Nahoru


94723