Kroniky

Lovci Veverek - Silvestry - Úsvitcony - Tangroby - Ostatní

Úsvitcony

2006 - Ročník III. - 2007 - Ročník IV. - 2008 - Ročník V. - 2009 - Ročník VI. - 2010 - Ročník VII. - 2011 - Ročník VIII. - 2012 - Ročník IX. - 2013 - Ročník X. - 2014 - Ročník XI. - 2015 - Ročník XII. - 2016 - Ročník XIII. - 2017 - Ročník XIV. - NOVÉ

Úsvitcon 2008 - Ročník V.

LINELFLOREN

Letmý popis situace vysvětlující nedostatek materiálu

Perličky z Úsvitconu 2008
Galerie fotografií

Letmý popis situace vysvětlující nedostatek materiálu

Tohoto ročníku se sice Lovci Veverek zúčastnili, ale vinou celonočního Bangování a podobných nešvarů si nikdo nic souvisle nepamatuje, takže se zápisy zatím dohromady nedaly a asi ani nikdy nedají...

Na první dobrodružství odehrávající se během turnaje v Havenu jsme měli ještě dostatek sil a energie a poměrně zdatně jsme se během něj motali kolem soupeřících reků, odhalovali pikle sázkových kanceláří, Laureo založil kancelář novou. Postupně jsme se proplétali sití konspirací kolem turnaje, v němž někdo podplácel, někdo úplatky nebral, a tak ho potkávaly nehody, a v němž si v přestrojení zabojovala i Mirathea (zvláštní, že se krollka vlezla do zbroje obyčejného člověka).

Druhé dobrodružsví se konalo hned ráno po proBANGované noci, takže jediné, co si z něj pamatujeme, jsou ranní cáry mlh povalující se polích, nemrtvý vozka, vstup do dolu, v dolu domeček, aby na ně nepršelo, a zřejmě i hordy nemrtvých... Poučení pro příště - na Úsvitconu se hodí vyspat.

Nahoru


92134