Kroniky

Lovci Veverek - Silvestry - Úsvitcony - Tangroby - Ostatní

Lovci Veverek

I - Bílý hrad - II - „Koule a bílý drak“ - III - Morinex - IV - Danghan - V - Prokletí - VI - Cornatol - VII - Cesta lesem - VIII - Dé Danannové - Porada na Artaedu - IX - Alendil - X - Past - XI - Aerillaron - XII - Intralbrua - XIII - Ať žije král - XIV - Staří známí, nové problémy - XV - Hledání Tary

XV. Dobrodružství - Hledání Tary

mapa cesty k hradu Tara zoom
mapa cesty k hradu Tara
x - zavřít Další
Velká mapa k Taře zoom
Velká mapa k Taře
Předchozí x - zavřít Další
Mapa k Taře s popisky zoom
Mapa k Taře s popisky
Předchozí x - zavřít
dopis od Allien Moudré zoom
dopis od Allien Moudré
x - zavřít

PJ: Edhel
Úroveň: 9.
Od do: 9. Deštěn 2001 T. V. - 11. Deštěn 2001 T. V.
Mapy: mapa cesty k hradu Tara (Velká mapa k Taře - 1,28 MB), mapa k Taře s popisky
Dodatky: dopis od Allien Moudré
Odkaz na perličky z dobrodružství

Aby Lovci Veverek měli větší šance najít hrad Taru, na kterém by se měla ukrývat Allien Moudrá (viz předchozí dobrodružství) ve městě Fleadhowyrtu naverbovali na přímluvu Finderiel odbornici na pověsti o Taře, poněkud pověrčivou badatelku s podivným jménem, Nevinnost Samu. Ta jim pomohla přeložit a vyložit mapu, kterou získali v klášteře. Podle ní neukazovala místa, ale symboly, podle nichž se měli řídit, a události, kterými měli projít, aby mohli na Taru dojít, a vydala se bájný hrad hledat s nimi.

Společně se vydali proti proudu řeky Tarawielly, která by měla na hradě pramenit, a brzy narazili na Pradlenu u brodu, jež je varovala, že začínají nebezpečnou cestu, na které budou bedlivě sledováni. Od ní šli dále podél mapy a většinou správně sledovali cestu a plnili zkoušky, po kterých měli jít. Třetí den v kopcích Tarského valu je však potkaly vážné komplikace v podobě družiny lovců odměn toužících odevzdat Silwaniel, Miratheu, Mavora a Andúneho do rukou spravedlnosti. Souboj s nimi se pro Lovce Veverek vůbec nevyvinul dobře a nakonec skončil polovinou družinou v zajetí a druhou polovinou skrývající se po kopcích. Uniknuvší členové naštěstí narazili na jiného lovce odměn, který měl s konkurenční družinou nevyřízené účty, a tak jim pomohl naši družinu osvobodit.

Bohužel nyní následovala několikaletá herní pauza, po níž jsme se sešli v poněkud jiném složení, které trochu zamíchalo dalším hraním.

Jako zázrakem našel Lovce Veverek dalšího dne Andúne, který se do té doby potloukal někde sám, a přinesl s sebou špatné zprávy. Mavora prý hledají nějací lovci odměn s magickým zařízením, které jim ukazuje jeho polohu, a tak se Mavor od družiny na čas oddělil, aby je nepřivedl do nebezpečí. Kromě toho Finderiel oslabená ze soubojů snášela tak špatně horské podnebí, že onemocněla, a tak se za doprovodu Silwaniel jako ošetřovatelky a Mirathey jako ochrany vydala do nižších poloh a nějaké civilizace, kde by se měla vyléčit. A v hledání Tary pokračovala oslabená družina čítající Andúneho, Strnadana, Samantu a Nevinnost.

Zanedlouho potkali hrdinové druida, který kromě toho, že jim nachystal další zkoušku, také Andúnemu sdělil, že ho pronásleduje Vaelonova kletba. O Vaelonovi ostatním pověděla Samanta, jak jí to vyprávěl její mistr, že to byl mocný kouzelník, jehož si oblíbila jistá nižší bohyně - velice žárlivá, která ho nakonec i proklela a on potom při hledání Tary zmizel ze světa. (Více o Vaelonovi ve Světě v Pověstech.) Lovci Veverek se však nedali odradit a úspěšně se propracovávali přes další zkoušky.

Vaelonova kletba
Nečekej zítřek, až po necestě půjdeš,
Zapomeň na milou, až s nemapou bloudit budeš,
Nenajdeš pomoc na hradě, co není,
Pod černým sluncem život se v nebytí změní

Až se dostali ke zkoušce poslední, kde mapa mluvila o kamenném stolci a oběti vedoucí na Taru, nebo životech vedoucích pryč. Bylo to v místě, kde Lovci Veverek skutečně viděli kamenný stolec, k němuž mířil zástup vesničanů a druidů, kteří tam chtěli pro dobrou úrodu obětovat pannu, a na kopci za ním veliký hrad s otevřenými bránami – Taru! Protože se o Taře říká, že vždy se západem slunce se její brány zavřou a ona zmizí z tohoto světa a objeví se jinde, a slunce zrovna zapadalo, vyložili si mapu po svém a rozhodli se, že nechají druidy provést oběť a rozběhli se k bránám hradu. Avšak zvolili špatně. Těsně před nimi se brány hradu zavřely, země se zachvěla a Tara (i s druidy, vesničany a pannou) se rozplynula v oblaku kouře. Kolem družiny začal dým vířit s horkým větrem, slunce se zatmělo a Andúne s výkřikem zmizel. Jen na místě, kde stál, zůstaly v trávě vypálené stopy.

Lovci Veverek tedy v hledání Tary selhali. Ale aby na Andúneho nezapomněli, vyčarovala Samanta obrovský zástup hliněných trpaslíčků a poručila jim zbudovat na tom místě pro zmizelého přítele pomník.

Ztráty a nálezy: Družina přibrala odbornici na pověsti o Taře lidskou zlodějku Nevinnost Samu, ale v průběhu dobrodružství se většina Lovců Veverek rozprchla do různých směrů, Nevinnost ztratila smysl života a Andúneho dostihla kletba a zmizel z tohoto světa úplně...

Nahoru


96110