Postavy

Lovci Veverek - Školní družina III - Školní družina II - Pondělní družina - Síně věčnosti

Školní druřžina II - Plusko vrací úder

Školní družina II samozřejmě navazuje na první družinu toho jména, a to především svým hráčským složením, i když i to došlo mírných změn. Se začátkem nového školního roku jsme se znovu vydali na hrdinskou stezku a rozhodli jsme se při tom vyzkoušet nový systém dlouho očekávaného Dračího doupěte Plus. Vedení těchto dobrodruhá se ujal PJ Samanta/Conan.

Poslední boj Školní družiny II zoom
Poslední boj Školní družiny II
x - zavřít

Aikanáro Vardamir - Odešel
Alco syn Holíka - Mrtev
Argus - Mrtev
Baldrick - Mrtev
Darnill Krumpl - Odešel
Gorazd - Mrtev
Macil - Mrtev
Paulus - Mrtev
Vlaštovka - Proměnila se ve vlaštovku a odletěla PJ-ví-kam

Mezi její členy náleželi i Assante (člověk válečník), Azarach (elf hraničář), Lanthar (člověk theurg), Prokop Tunel (člověk kněz) a Runng (kroll kouzelník v podání PJe), kteří různě přicházeli a odcházeli a nyní jsou všichni ti tam. Jako poslední zatím družinu opustil Aikanáro Vardamir (zelený elfí kouzelník) a po něm trpasličí válečník a šlechtic Darnill Krumpl (i s panošem), který se vydal domů, hájit své království před nemrtvými.


96110