Postavy

Lovci Veverek - Školní družina III - Školní družina II - Pondělní družina - Síně věčnosti

Školní druřžina III - Návrat dobrodruha

Družina - Caeliuss - Cinarea - Inurian - Kar - Lares - Seditta - Vlaštovka - Runng - Samanta- Papoušek

Bývalí členové:
Ormaline - Martian - Crieger - Heymdall - Výkop - Aglaja - Aragold - Dalimil - Ingwar - Nahrim - Kalevatar

Inurian Jiskrozrak

Inurian Jiskrozrak
Inurian Jiskrozrak zoom
Inurian Jiskrozrak
x - zavřít

Rasa: Temný elf
Povolání: Čaroděj
Hráč: David Stínošlap
Úroveň: 10
Zvířátko: havran Shimmering

Inurian se narodil v malé vesnici v temném hvozdě na elfském kontinentě. Jeho matka, Belianda Přívětivá, zemřela při porodu a tak jej již od narození vychovával pouze jeho otec, Halindor Stínotrn. Po něm také Inurian zdědil talent pro magii a naučil se od něj svá první kouzla. Života v lesní vsi si užíval, rád poslouchal vyprávění starších o legendách z dávných časů a hrdinských činech, často pak v noci seděl v korunách stromů, díval se do dálky a snil o dobrodružstvích.

Toto šťastné období však trvalo pouze krátce. Když byl ještě dítě, byla jeho vesnice napadena nájezdníky. Otec jej tehdy skryl pod magickou ochranu a vyrazil do boje. Když po několika hodinách vyšel Inurian z úkrytu, našel vesnici vypálenou, všechny, co znal, mrtvé a otce přibitého ke kůlu na návsi.

Poté, co osušil slzy a pohřbil mrtvé, vydal se do nejbližšího města žádat spravedlnost. Setkal se zde však pouze s předsudky a pohrdáním vůči temným elfům. Bez domova a nikoho, kdo by se o něj postaral, si našel práci v místním hostinci. Hostinský s ním zacházel sice tvrdě, ale alespoň měl kde spát a co jíst. Takto strávil zbylá léta dětství a větší část dospívání. Hosty občas bavil magickými kejklemi, které si z dětství pamatoval.

Při jednom z jeho vystoupení si jej všiml potulný čaroděj Faziriel a nabídl mu, aby se k němu na cestách přidal, a pod jeho vedením rozvíjel své magické umění. Tuto nabídku Inurian bez váhání přijal a bez jediného ohlédnutí opustil město i hostinec.

S Fazirielem putoval po několik let, během kterých se naučil mnohému z čarodějnického řemesla. Našel si také zvířecího přítele, havrana Shimmeringa. Když na svých cestách Inurian s Fazirielem dorazili do přístavu Namir, doznali však, že je čas se rozloučit. V Namiru Inurian vstoupil do akademie čarodějných umění, kde dosáhl mistrovství v energetické magii. Jeho kouzelná moc se projevila i na jeho těle. Z jeho očí se vytratily duhovky a nahradily je fialovo modré žilky, připomínající elektrické výboje. Po dokončení studií se Inurian rozhodl hledat další cesty jak rozvíjet své schopnosti a na palubě lodi se vydal za dalšími dobrodružstvími.


97330