Postavy

Lovci Veverek - Školní družina III - Školní družina II - Pondělní družina - Síně věčnosti

Síně věčnosti

Vítejte v místě, kde odpočívají vskutku slavní hrdinové, kteří byli stiženi krutou smrtí ve spárech příšer, zahynuli nešťastným přičiněním náhody, byli povoláni k jiným povinnostem nebo z jiného těžko vysvětlitelného důvodu museli opustit některou z našich družin. Naše pohřebiště je rozdělené podle družin, v níž rekové sloužili, na části:

Lovci Veverek
Školní družina
Školní držuina II - Plusko vrací úder
Školní družina III - Návrat dobrodruha


96110