Svět

Historie, mýty, pověsti - O zemích - O lidech a ostatní

O zemích

Úvod - Sutelion - Forelion - Irtilvead - Východ - Jih - Západ - Waelham - Ostatní


Waelham

O městě - Vládce - Mapa - Městské části - Kulturní instituce - Sochy - Hrdinové a zločinci Waelhamu - Sokolí dům

O městě

Znak Waelhamu zoom
Znak Waelhamu
x - zavřít

Waelham se nachází na západě na pobřeží Soumračného oceánu, jižně od elfích přístavů, od kterých je odděluje vrchovina a přibližně tři sta mil západně od země Monsain. Z městských států je největší, ale nenárokuje si žádnou velkou říši, jen blízké okolí zahrnující nedaleké vesnice a hvozdy a několik šlechticů žijících poblíž se k němu také vztahuje a považuje se za jeho občany.

Město bylo oficiálně založeno lidmi roku 476 T.V., ale je dokázáno, že už na začátku Třetího věku tu byla lidská osada. Nicméně již dlouho před tím tu v jeskyních a na pobřeží sídlil národ kun, které byly lidmi disponujícími vyspělejšími vědomostmi a technologiemi (jako jsou písmo nebo zpracování kovů) postupně přečísleny a utlačeny. Podle legend tato místa původně obývali draci, se kterými lidé svedli vítěznou bitvu, avšak současní historikové je považují za nadsazené. Snad proto, že někde v Soumračném oceánu leží bájná dračí země, se tu však draci vyskytovali hojněji než v jiných částech světa a lidé s nimi opravdu museli čas od času bojovat. Obrovská bronzová socha draka Faellskora před přístavem je toho připomínkou. Každopádně, když už draci pochopili, komu tyto země patří, a dali pokoj, neklidná lidská povaha a touha po bohatství jiných několikrát přivedla Waelham do války s jižními barbarskými zeměmi nebo i elfími přístavy na severu. Poslední velké války proti elfům skončily před patnácti lety (tedy v roce 1987 T.V.) a dnes mezi nimi a lidmi panuje napjaté příměří.

Přestože je Waelham původně lidské město, v současnosti v něm kromě lidí a kun – zdejších původních obyvatel – žije pestrá směs všech možných ras, včetně temných elfů a polodémonské rasy fomorianů z nedalekých sopečných ostrovů. Své místo tu může najít každý, jen k přicestovalým elfům tu kvůli nedávným válkám panuje nedůvěřivá nálada, fomoriané v lidech pro svůj původ často probouzejí bázeň a kuny jsou brány jako podřadný plebs.

Město žije především z obchodu se zeměmi na jihu a ostatními přístavy, ale okolní vesnice jej samozřejmě zásobují zemědělskou výrobou a rybolovem. Kromě toho se na sever od města rozkládají rozlehlé sady a vinohrady a nedaleké hvozdy jsou bohaté jak na zvěř, tak i na dřevo na topení či uhlí, stavby i budování lodí. Navíc má Waelham jednu zvláštnost, která do něj přitahuje mnoho dobrodruhů, učenců, poutníků, magiků a dalších zvědavců. Nachází se na trhlině v matérii světa, kterou do něj proniká síla a svět magických sfér. Někdy se to projevuje tak zvanou polární září, jindy sem ze sfér pronikne démon, magická bytost nebo záhadný předmět. Všichni kouzelníci, alchymisté a ostatní zabývající se magií jsou proto pod přísným dohledem.

O Waelhamu se říká, že zde může každý začít znovu s čistým štítem, ať to byl dřív hrdina nebo masový vrah, protože nikoho většinou nezajímá, odkud sem přišel, takže tu je pro každého místo. Zároveň v něm však panuje atmosféra zkaženosti a prohnilosti; říká se, že téměř každý tu někomu patří, bere od někoho úplatky, na někoho donáší, někoho uplácí a někoho okrádá. A stráže jsou placené, aby to všechno přehlížely.

Nahoru

Vládce

Současným císařem Waelhamu je zatím třináctiletý Alan Pryderi ap Beynon, syn Beynona Pryderi ap Merfyn a Hany Pryderi mer Rhiain, kteří zahynuli před šesti lety při ztroskotání jejich lodi. Zatím nestihl napáchat žádné velké škody a skoro se zdá, že by z něj mohl být schopný a osvícený panovník, avšak říká se, že je jen loutkou v rukou svých rádců a Městské rady.

Městská rada se skládá z vybraného zástupce za každou městskou čtvrť a společně rozhodují o záležitostech týkajících se celého města a vydávají zákony. Jelikož císař osiřel ve věku, kdy ještě na vládnutí neměl rozum, zvykla si rada vládnout sama a vydala několik zákonů, aby si své postavení pojistila a posílila. I to je jeden z důvodů, proč se o jejích členech mezi lidem říká, že jsou mocichtiví parchanti sledující své vlastní zájmy nebo pro nějaké takové pracují.

Nahoru

Mapa Waelhamu

Mapa Waelhamu
Mapa Waelhamu
Mapa Waelhamu zoom
Mapa Waelhamu
x - zavřít

Nahoru

Městské části

Citadela

Největší a nejstarší hrad ve městě a také jeho nejvyšší věž. Říká se, že byla vybudována už během válek proti drakům a maják na její špici se používal k signalizaci, že se draci blíží. Je to původní sídlo vládců a císař zde stále sídlí a hostí zasedání rady.

Přístav a skladiště

Centrum obchodního ruchu, kam denně připlouvají a odplouvají odtud desítky lodí, proto zde panuje čilý ruch. Ulice má sice organické, ale široké, aby se tudy daly převážet velké náklady, a jsou lemované stánky obchodníků všech možných velikostí a barev, takže skoro celý Přístav slouží jako jedno veliké tržiště, kde se dá sehnat vše, co se do města dováží (exotické koření a ovoce, drahé látky…). Pokud by ulice nestačily, prochází Přístavem několik kanálů, které jej navíc spojují s Novým a Měsíčním městem a slouží k přepravě jak nákladů, tak i osob. Zároveň je tu nejvíce hospod, a protože se tu pohybuje mnoho námořníků, tak i bordelů.
Ovšem Přístav má i svou odvrácenou tvář; pohybuje se tu nejvíce pochybných a kriminálních živlů. Přes den se tu hodně krade a mezi skladišti, v postranních uličkách nebo zapadlých krčmách si pašeráci domlouvají své obchody a kriminálníci řeší účty. V noci se nedoporučuje vycházet ven bez silné ochranky, pokud člověk nechce být v lepším případě zmlácen a okraden, v horším případě i podříznut a skončit na dně kanálu.

Staré město

Nachází se mezi Přístavem a Citadelou, a jak už název napovídá, jde o jednu z nejstarších částí města. Je pověstné spoustou organicky rostlých, úzkých a křivolakých uliček, ve kterých se každý alespoň jednou ztratí. Je to původní centrum řemesel a místo, kde sídlí téměř všechny cechy a mnoho starých Waelhamských rodin. Řemeslná tradice a dílny se zde stále udržují, takže je zde možné sehnat v podstatě vše, co se ve městě vyrábí; výrobky kovářů, tkalců, krejčích, hrnčířů, řezbářů, zlatníků, ale i pekařů, řezníků a podobně. I zde se nachází mnoho hospod a hospůdek, které jsou v porovnání s Přístavem většinou menší (a slušnější), zakládají si na své tradici a téměř každá si vaří vlastní pivo.
Přestože je na Starém městě mnoho pěkných míst s čistými a dokonce i dlážděnými ulicemi, místní podvratné živly využívají ty špinavé zapadlé slepé uličky k páchání svých zločinných skutků a nedoporučuje se v nich v noci bloudit. Kromě toho se na jižním okraji u hradeb Starého města nachází lesík pověstný tím, že (především v noci) si sem chodí užívat uživatelé drog a ti, co nechtějí platit za pokoj v bordelu.

Nové město

Nově postavená čtvrť města, aby se vyřešilo ubytování pro nově příchozí obyvatele a pozvedla se úroveň města. Ulice jsou tím pádem naplánované podle nějakého systému, jsou širší a většinou dlážděné a poprvé se tu cíleně začaly stavět bytové domy (někdy i velice pěkné). Mimo to se tu nachází mnoho významných budov a organizací jako je univerzita, soudní síň, muzeum, knihovna, lázně, veliká bazilika s klášterem a špitálem, aréna, čistě reprezentativní objekty jako vítězný oblouk nebo terasovité zahrady, ale na hranici s Přístavem i průmyslovější část na zpracování dřeva, stavbu lodí atd. Žijí tu jak nově příchozí řemeslníci a kupci, tak i šlechtici a zbohatlíci. Dají se tu najít krčmy všech kategorií, i když pajzlů je tu minimum, ale především se tu začaly vyskytovat první specializované podniky jako vinárny, cukrárna atd. Co se bezpečnosti týče, je tu mnohem klidněji než v Přístavu nebo na Starém městě.

Zlaté město

Je luxusní čtvrť na západním okraji města, kde sídlí jen místní vysoká šlechta a nejbohatší lidé Waelhamu, kteří sem už nikoho dalšího nechtějí pouštět. Ulice jsou široké, rovné, čisté, dlážděné, zdobené alejemi, mají tu dobře upravované zahrady s úžasným výhledem, vodopádem, okrasnými sochami… Místní stráže dokonce dostávají od zdejších obyvatel drobný příspěvek na to, aby vypadaly reprezentativně a aby sem nepouštěli špinavou spodinu. Žádné hospody tu nejsou, jen jedna luxusní restaurace a jeden špičkový hostinec, který beze studu mohou přicestovalí šlechtici používat jako své dočasné nebo i dlouhodobé sídlo. Pro místní smetánku zde byl také zbudován velice luxusní a reprezentativní kulturní dům s plesovým sálem, koncertní síni a ostatními podobnými službami.
Ve Zlatém městě je velice bezpečno i přes noc, i přestože se říká, že zde sídlí největší kriminálníci a hlavy mafiánských rodin. Člověk tu může v noci jít po ulici beze strachu, a pokud by náhodou zjistil, že ho někdo sleduje, bude vědět, že vrah je tak dobře zaplacený, že nemá smysl utíkat.

Ostrov

Z ryze praktických důvodů se naprostá většina kouzelníků, alchymistů a vůbec všech, co se zabývají magií (od skutečných a špičkových theurgů a mágů až po kartáře, vykladače osudu a jiné šarlatány), přesunula na ostrov v ústí řeky. Místní uličky jsou křivolaké podobně jako na Starém městě, ale navíc na mnoha místech očouzené, obarvené a jinak poznamenané magickými experimenty (podle některých se zdejší ulice dokonce přesouvají a mění trasy). Místním centrem je samozřejmě magická univerzita, ale kromě ní se tu nachází i spousta kouzelnických a alchymistických obchodníků, řemeslníků a příživníků. Poblíž mostu do Přístavu také sídlí císařská organizace Pochodeň, která má na starosti právě odchytávání a likvidaci kouzelníků bez licence a černé mágy, ale také démony, prokleté předměty a věci uniklé z trhliny do sfér.
V noci se tu není třeba bát zlodějů, za to je možné, že tu člověka přepadne nějaká zubatá magická příšernost, co někomu utekla z laboratoře, vyvolaný démon, nebo člověka unese temná sekta, aby ho obětovala svým padlým bohům.

Most

Most spojující Staré město s Mrtvým městem na druhém břehu je tak mohutný, že na něm stojí spousta domů, vlastní kostel a je tu dokonce i malý park. Říká se, že Most nikdy nespí, a je velice živým kulturním centrem. Nachází se tu mnoho umělců všech druhů; malířů, básníků, skladatelů, hudebníků, pouličních kejklířů, herců… Ti tvoří a vystupují jak v některém ze zdejších kulturních zařízení, tak na mostě samotném a člověku se může snadno stát, že bude do představení zapojen. Krčem je tu poměrně mnoho, ovšem většinou mají spíše atmosféru klubů, ve kterých se hraje hudba, nějaké silně avantgardní divadelní hra nebo se tančí. Díky tomu je však možné tu sehnat i mnoho druhů zakázaného alkoholu a omamných látek. V noci i přes den je tu poměrně bezpečno, pokud se člověk nepřiplete do cesty vrhači nožů, jen kapsářům se tu hojně daří.

Měsíční město

Pod městem se rozprostírají rozsáhlé jeskyně, které jsou s vnějškem spojené kanály, a v jejichž středu se nachází veliké podzemní jezero, na kterém je vždy vidět odraz měsíce, pokud je na obloze. Žijí tu především trpaslíci a temní elfové, kteří svorně nemají příliš v lásce ty, co jim tam lezou z povrchu. Roztroušeny tu stojí malé domky postavené z kamene kolem jezera a na jezeře na ostrůvcích nebo lehké vyrobené z rákosu a dřeva, které plují po hladině, ale je tu i několik větších sídel vytesaných do stěn jeskyně. Říká se, že tu sídlí černý trh, takže se tu kromě trpasličí mistrovské kovářské práce dá sehnat veškeré nelegální zboží nebo prodat, co si člověk nakradl. Přesto je tu vcelku klid, i přestože sem strážní moc nechodí.

Mrtvé město

Svůj název dostalo podle nekropole a hřbitova na útesech na druhé straně řeky, ke kterým přiléhá pár domů s vlastním kostelem a hrozivě vyhlížející městskou věznicí, jež se kdysi hrdě prohlásily za samostatnou část města. To, co tu je, se nedá moc nazvat ulicemi, spíš několik roztroušených domů, ale panuje to docela klid a je tu čisto. Jelikož se na hřbitově přirozeně čas od času probudí nějaký ten nemrtvý, sídlí tu tajemný Šeptající řád, který má na starosti jejich likvidaci.

Ghetto

Na kraji Přístavu a Nového města se pod Mostem nachází dřevěným plotem ohrazený prostor, který pro sebe dostaly kuny po té, co jim lidé sebrali celý prostor města. Ty tu bydlí většinou ve stanech nebo jurtách, jak byli dříve zvyklé, a můžou si tu dělat, co chtějí (což v podstatě zahrnuje tak akorát nějaký chov domácí zvěře a uctívání jejich božstev). Městské stráže do ghetta moc nechodí a nechávají je, aby si své problémy řešily podle svých pravidel a zákonů. Kromě toho mají kuny zvolenou oficiální zástupkyni pro jednání s městem a v podstatě vůdkyni – jejich stařešinu – která je má udržovat v mezích zákona.
Kuny se samozřejmě mohou přes den pohybovat i po městě a některé z nich dokonce pracují a bydlí u lidských rodin jako sloužící, ale pokud stráže potkají v noci kunu, která se nemůže prokázat, že bydlí někde jinde, většinou ji eskortují do ghetta.

Svahy

Chudinská čtvrť vtěsnaná na svah kopce pod Starým městem. Většina domků je splácaných z hlíny nebo prkýnek a jsou tu nacpané tak na těsno, že střechy domků v jedné ulici slouží jako ulice o patro výše. Ulice jsou velice špinavé, plné žebráků (i když mnozí z nich raději chodí žebrat do jiných částí města) a často i pobudů, kteří jsou ochotní (někdy i schopní) zabít pro pár měďáků a dávají se dohromady do tlup, aby měli víc šancí vymlátit z příchozích nějaké cennosti. Proto sem raději nechodí nikdo, kdo nemusí.

Nahoru

Významné „kulturní“ instituce

Zde se nachází několik málo významných „kulturních“ a kulturních institucí, které zatím PJové rozpracovali.

U Jedovatého břečťanu / U Penelopy

Největší a nejlepší hostinec v Přístavu, před kterým stojí socha nevěrné Penelopy, podle níž získal své lidové jméno... a podle zrzavé Penelopy, která je jeho současnou majitelkou. Místo, kde se můžou lodní kapitáni, důstojníci, kupci i hrdinové dobře najíst a napít a – protože je to zároveň velice slušný bordel na úrovni – užít si v soukromí příjemné společnosti. Ačkoliv na venek a uvnitř na první pohled vypadá hospoda velice slušně a nikoho by nepobouřila, o Penelopě se říká, že pro své hosty dokáže do postele sehnat jakoukoliv společnost.

Hostinec U Lovkyně

Je to oficiálně první dům a první hospoda na Mostě (i když na něm technicky vlastně nestojí). Své jméno dostala podle legendární lovkyně Goewin, patronky Mostu, jejíž socha před ní stojí. Ze všech mosteckých krčem je tahle nejnormálnější, většinou tu hrají slušní muzikanti a podává se tu nejlepší zvěřina z nedalekého hvozdu. Někteří o ní tvrdí, že je to nejlepší hospoda pro dobrodruhy a hrdiny, nebo když někdo chce poslechnout příběhy, jimiž se tu chlubí.

Snídaně u Tiffany

Když před pár lety přišla jistá Tiffany z Monsainu, otevřela na Novém městě pekárnu a vůbec první cukrárnu ve městě, kterou po sobě skromně pojmenovala. Je to jediné místo ve Waelhamu, kde si člověk může dát čerstvě upečený croissant. Kromě toho nabízí i další běžné, ale především sladké pečivo, dorty, zákusky a jiné dobroty v příjemném prostředí své secesní francouzské kavárny.

Lázně u Nymfy

Jak praví inzerát ve Waelhamské kometě: „Trápí Vás únava, bolavá záda nebo si jen chcete odpočinout v příjemném prostředí? Pak navštivte Lázně u Nymfy na Cedrikově náměstí v Novém městě. Horké koupele s vonnými oleji z Vás smyjí veškeré starosti a masáže z jemných rukou našich elfích lazebnic Vás povznesou do nebeských sfér. Tento týden nabízíme speciální slevu na jasmínový olej a baňkové masáže.“ V případě využití dražších a delších služeb je samozřejmě víno a občerstvení v ceně.

Divadlo Myr

Divadlo Myr je chloubou Novoměstské kultury, a přestože nestojí na Mostě, je vyhlášené jako nejlepší divadlo ve městě, kam si čas od času zajde i někdo i ze Zlatého města. V současnosti se v něm nejvíce hrají populární hry neznámého autora; komedie, tragédie i historické veršované hry, které satiricky odkazují na skutečné postavy a události z dějin města. Nejnavštěvovanějším představením je momentálně tragédie o kralevici, jemuž jeho strýc otrávil otce, aby se dostal k vládě.

Klub Hvězda

Populární klub Hvězda se nachází na Mostě nad Ostrovem a je vyhlášený svým avantgardním divadlem. Každý večer se zde hraje divadlo, jehož smysl často uniká i samotným autorům, ovšem poté se o zábavu starají pečlivě vybírané kapely a bardi a místní taneční parket je rozlehlý. Kromě toho je možné se zde napájet míchanými koktejly s exotickým ovocem a často jsou zde k sehnání drogy, o kterých se jinde jen šeptá.

Nahoru

Sochy

Pro silvestrovské dobrodružství 2013 umístili PJové do města několik soch, z nichž se za některými skrývaly docela zajímavé příběhy. Jelikož je hráči nezničili, stále ve Waelhamu stojí.

Nevěrná Penelopa
Nevěrná Penelopa zoom
Nevěrná Penelopa
x - zavřít Další
Nevěrná Penelopa

Penelopa byla manželkou Ulixe Mořeplavce. Proslula svou krásou, díky níž Ulixovi učarovala natolik, že si ji vzal za ženu, přestože byla prostou vesničankou a on z královského rodu, ale také svou neukojitelnou touhou. Zatímco její manžel bojoval ve válce a brázdil nebezpečná moře, ona si hledala milence, pořádala orgie a sdílela lože s mnoha šlechtici. Když se Ulix ze svých cest vrátil a doslechl se, jak jej podvedla, její milence pobil, Penelopu nechal zatlouct do sudu a vyhodit na moři.

Ulix Mořeplavec
Ulix Mořeplavec

Ulix byl legendárním mořeplavcem, který se během válek proti barbarským královstvím na jihu proslavil svou mazaností a zákeřností proti nepřátelům. Když dopomohl svému králi zvítězit a vydal se na zpáteční cestu, jeho loď unesla divoká bouře a on se s ní ztratil na mořích. Jeho cesta domů trvala pět let a o hrdinských činech, jež během ní vykonal, nestvůrách, které na ní porazil, a pokladech jež si s sebou přivezl nazpět, se zpívají písně dodnes.

Cedrik Tryferu - drakobijce
Cedrik Tryferu - drakobijce zoom
Cedrik Tryferu - drakobijce
Předchozí x - zavřít Další
Cedrik Tryferu - drakobijce

Ke konci dlouhých bojů proti drakům povstal mezi bojovníky Cedrik Tryferu, který svými činy všechny převýšil. Když už naděje lidí pohasínala, vedl ostatní bojovníky do útoku, při kterém sám pobil tucet draků, až stanul proti tomu největšímu a nejstrašlivějšímu – Faellskoru Ničiteli. Tři dny a tři noci s netvorem zápasil, až jej nakonec udolal a díky kouzlu, které na jeho legendární kopí vložila Adria Čarodějka, uvěznil v kovu jako sochu. Lidé si Cedrika pro jeho hrdinské činy vybrali za svého vládce, on si vzal Adriu za ženu a říká se, že dokud bude v rodu vládců Waelhamu kolovat jejich krev, zůstane Faellskor uvězněn.

Adria Čarodějka
Adria Čarodějka zoom
Adria Čarodějka
Předchozí x - zavřít Další
Adria Čarodějka

Ze skupiny kouzelníků, kteří pomáhali při bojích proti drakům, byla Adria jediná, která se dožila jejich konce, a zároveň byla jednou z nejmocnějších z nich. Právě její kouzlo umožnilo Cedrikovi Drakobijci uvěznit Faellskora Ničitele v kovu, pro to a pro její krásu si ji poté Cedrik vyvolil za ženu, čímž se stala královnou Waelhamu. V pozdějších letech založila na Ostrově magickou školu, kde sama učila a kde byla také po své brzké smrti pochována. Říká se, že její duch školu, jež po ní byla později pojmenována, stráží dodnes.

Morgan – šampion arény
Morgan – šampion arény zoom
Morgan – šampion arény
Předchozí x - zavřít Další
Morgan – šampion arény

Per aspera ad astra
Morgan byla jedním z mnoha dětí vychovaných v sirotčinci svatého Bohdana ve Starém městě, avšak stala se symbolem pro prostý lid, když v přestrojení za muže porazila v aréně všechny své protivníky, jedinou ranou sťala tehdejšího nejlepšího bojovníka a stala se šampionem arény. Nikdy se nevzdávala a bojovala do posledních sil jako dračice, dokud ji o pět let později neporazil mladý šermíř, který by proti ní neměl šanci nebýt jejích neléčených zranění z předchozích klání.

Oliver Predyn – šampion arény
Oliver Predyn – šampion arény zoom
Oliver Predyn – šampion arény
Předchozí x - zavřít Další
Oliver Predyn – šampion arény

Omnia vincit amor
Byl posledním synem ze Šlechtické rodiny Predynů, kteří byli neprávem o svůj titul i pověst oloupeni, a tak se rozhodl, že je v aréně vybojuje zpět. Snad proto, že byl v právu, snad pro lásku ctnostné Julie, mladičké dcery barona Longcresta, mu bohové přáli a on porazil všechny protivníky včetně pověstné Waelhamské bestie Morgan. Jméno rodiny tím očistil, vydobyl i jeho ztracenou slávu, a tak si vzal Julii za ženu a žil s ní šťastně až do smrti.

Goewin
Goewin - patronka Mostu

Za doby císaře Sebastiana žila ve Waelhamu dívka jménem Goewin. Byla dcerou císařského lovčího, který neměl jiných dětí než ji, a tak ji naučil vše, co znal. Když dospěla, nebylo ve městě ani jeho okolí lovce, který by se jí vyrovnal, a nebylo na světě zvířete, jehož by nedokázala ulovit. Jen jeden tvor jejím šípům neustále unikal; jelen Měsíční bohyně se zlatými parohy, který byl králem lesa a nikdo jej nikdy nedostihl. Celý měsíc jej bez oddechu naháněla po hvozdu, až jelen padl vyčerpáním. Ona se však při pohledu na toto posvátné a nádherné zvíře nad ním slitovala, jelen jí za to věnoval své parohy, z nichž si vyrobila luk, jehož šípy nikdy neminuly cíl, a Měsíční bohyně ji po její smrti přijala do své lovecké družiny.

Nahoru

Hrdinové a zločinci Waelhamu

Mezi Silvestry 2013 a 2014, které se ve Waelhamu odehrávaly, se tam někteří hráči párkrát podívali během menších dobrodružství, což dalo PJovi možnost seznámit je s několika významnými postavami tohoto města. Až na několik výjimek to nejsou postavy důležité pro život města (radní atd.), ale postavy zajímavé pro příběhy a dobrodružství… A samozřejmě často vykradené z populární kultury, aby byly hráčům sympatické nebo povědomé.

Zatím ukázané a popsané jsou ty, které už postavy ve Waelhamu potkaly nebo jsou tak významné, že je znají všichni… S těmi ostatními se setkání teprve chystá a další samozřejmě přibývají.

Hrdinové a zločinci Waelhamu
Hrdinové a zločinci Waelhamu
Hrdinové a zločinci Waelhamu zoom
Hrdinové a zločinci Waelhamu
x - zavřít

Císař Waelhamu Alan Pryderi ap Beynon - třináctiletý syn Beynona Pryderi ap Merfyn a Hany Pryderi mer Rhiain, kteří zahynuli před šesti lety při ztroskotání jejich lodi. Zatím nestihl napáchat žádné velké škody a skoro se zdá, že by z něj mohl být schopný a osvícený panovník, avšak říká se, že je jen loutkou v rukou svých rádců a Městské rady.
Družina ho zahlédla na slavnostech při dobrodružství Nad pekáčem lassaní IV. - Velikonoční a předala mu legendární Cedrikovo kopí při Silvestru 2015. Během Silvestru 2016 ho družina v přestrojení potkala na tržišti, kde ho i přes drobné podezření profackovali, načež družinu pasoval do rytířského stavu.

Moreene de Aquila, „Waelhamská Orlice“, Velitelka stráže Citadely a tedy vrchní velitelka stráží města - Moreene de Aquila je rytířka a dcera knížete odkudsi z Irtilveadského císařství daleko na východě, ale většina lidí jí tady říká Waelhamská Orlice. Jednak pro její znak (a tedy rodové jméno) a obouručák z damaškénské oceli s orlem na záštitě, druhak pro její sveřepý orlí pohled, jímž provrtává bez rozdílu své podřízené a kriminálníky, a pro její tvrdé prosazování zákonů a spravedlnosti.
Družina ji zahlédla na slavnostech při dobrodružství Nad pekáčem lassaní IV. - Velikonoční a během Silvestru 2015 pro ni pracovala

Jethro Yerebash - radní za Přístav, bývalý pirát a korzár, o kterém se po městě říká, že ovládá přinejmenším půlku zdejšího podsvětí. Výměnou za diskrétnost nabídl družině opravu škod a dočasné bydlení, když kvůli akci jeho tajné agentky byl byt družiny zapálen.
Družina se s ním setkala během Velikonočního dobrodružství 2015 a na Silvestru 2015 jí nabídl práci.

Sherringford Hope a Ormond Pytlář - nejlepší městský detektiv Sherringford Hope, který však - až na malé výjimky - řeší je případy, kter jsou hodny jeho formátu, a jeho věrný společník Ormond Pytlář, hobití felčar a veterán z války, jenž jejich případy sepisuje.
Družina si s ním prohodila případ během Silvestru 2016.

Bran a Briallen o Coed, „Pytlák“ a „Lovkyně“ - Briallen o Coed, zvaná prostě Lovkyně, je dle všeho nejlepší lovkyní ve městě (i okolí) a říká se, že se svým lukem je schopná uhnat a ulovit cokoliv, co v blízkých lesích běhá, létá nebo plave. Její bratr Bran, obvykle zvaný Pytlák, zase vyniká v chytání zvířat do pastí jakéhokoliv druhu. Spolu zastávají úřad císařského lovčího a přestože je většina šlechty vidí jako „tu divé elfy, co běhají po lese“, získali si pro své schopnosti přinejmenším jejich respekt a na žádném významném honu nesmí chybět. Jinak jsou ale často k vidění v hostinci U Lovkyně na Mostě.
Družina potkala Briallen na lovu při Tangrobu Revival 2014, Brana zatím postavy viděly jen v hostinci chytat do svých pastí fanynky.

Pochodeň - Císařská organizace na chytání démonů, nekromantů, kouzelníků a alchymistů porušujících zákony, likvidaci nebezpečných magických předmětů... Pochodeň sídlí na Ostrově a své jméno dostala podle svých prvních členů, což byli v dávných dobách ti, kteří přicházeli s pochodněmi k hranicím, na nichž se upalovali temní mágové a čarodějnice. Aktuálně ji vede kapitán John Hart.
Jedna družina je potkala během Silvestru 2013 a během Tangrobu Revival 2015 se s nimi dostala do křížku čarodějka z družiny

Bílá Paní - Dobrá samaritánka, která přišla do Waelhamu před pár lety a ujala se vedení několika sirotčinců a chudobinců. Vždy a všude chodí pouze v bílé a nikdy nebyla k vidění bez své bílé hole, a protože nikdo nezná její skutečné jméno, říká se jí v celém městě Bílá Paní. I přes její ušlechtilou činnost má tak pronikavý a ostrý pohled, že v lidech kolem sebe probouzí strach a nikdo se jí nevydrží do očí dívat... Jak už se přesvědčila hraničářka Win.
Družina se s ní letmo setkala na slavnostech při dobrodružství Nad pekáčem lassaní IV. - Velikonoční

Astrál - O Astrál se všeobecně věří, že je buď nějakým hodně vysokým démonem sfér, nebo antropomorfickou personifikací sfér samotných. Zjevuje se v ženské podobě, která bývá částečně průhledná, částečně se může zdát, že má tělo pokryté šupinami nebo z mramoru, kterým probíhají praskliny, že má křídla atd... barvy, kterou někteří popisují jako bílou, jiní jako by vrhala perleťové odlesky a téměř vždy září a ignoruje fyzikální zákony, jako je gravitace nebo neprostupnost pevné hmoty. Odborníci to vysvětlují tím, že pokud je skutečně zosobněním sfér, tak její podoba má nekonečné množství možností, které na sebe může pojmout, a jelikož nejsou pevně definované, probleskují všechny zaráz. Ví se o ní, že může vstupovat do myšlenek (nebo i snů) ostatních bytostí, disponuje některými schopnostmi a zřejmě všemi vědomostmi sfér, což samozřejmě vede k tomu, že je momentálně na prvním místě v seznamu hledaných Pochodní.
Družina se s ní setkala během Silvestru 2013 ve Visionu, odkud přenesla postavu do Waelhamu.

Černý Drak - Temný mstitel v masce draka a hledaný zločinec, který bere zákon do vlastních rukou a komplikuje život bohatým obchodníkům, když likviduje jejich pašerácké bandy. Někdo říká, že je to jen obyčejný člověk ve zbroji a masce z dračích šupin, jiní ale tvrdí, že je to démon, že umí létat nebo že má skutečného draka, na kterém létá.
Družina se s ním setkala při dobrodružství Nad pekáčem lassaní IV. - Velikonoční v noci v přístavu, kde rozprášil asi třicetičlenou skupinu pašeráků.

Stříbrná Liška - Převážně ve Zlatém a Novém městě, ale občas i na blízkých zámečcích působí nejlepší zlodějka Waelhamu, zaměřuje se výhradně na ty nejlépe zabezpečené a střežené pokladnice těch nejbohatších a nikdo ji ještě nikdy nechytil, protože je mazaná... no jako liška.
Družina se s ní setkala během Tangrobu Revival 2014 na loveckém zámečku u hraběte Ifana, kde zkopala do bezvědomí trpasličího berserka Žulu, načež ji naprosto zaskočil žoldák loutna svým mistrovským stylem opilého muže.

Harlekýn - Veselý kašpárek, co během Silvestra 2014 unesl profesora z magické univerzity a pak zmanipuloval malou holčičku, zdrogoval ji a využil v tajemném rituálu, aby pomohl své „nemocné kamarádce“... No, zkuste se na to podívat z té lepší stránky, aspoň jste mohli zachránit malou holčičku z hořícího divadla.
Družina se s ním setkala během Silvestru 2014.

Colombina - Harelkýnova „nemocná“ kamarádka... Po městě se o ní nic nepovídá, tak se podívejme na to, co už o ní družiny zjistily... Podle vyprávění vzpěrače činek je trochu mimo a lehce mu udělala uzel na nejtěžší čince. Prošla třemi kamennými stěnami na magické univerzitě a rozbila pomvědem profesorův kabinet. Místo, aby s družinou bojovala, je jen lehce okřikla, což mělo za následek zhroucení starého divadla, v klidu odešla s Harlekýnem v náručí následovaná hejnem žrav, jako by se nechumelilo... A dala si pěstní souboj s drakem, při kterém tím drakem zbořila věž... Ale to bylo ve snu, tak to nebudeme počítat.
Družina se s ní setkala během Silvestru 2014.

Vánek - Legendární asasinka, která je ve své práci tak dobrá, že její oběťi prý nikdy necítí bolest, jen slabý závan větru vzadu na krku. Proto si její služby mohou také dovolit jen ti nejbohatší ve Waelhamu.
Družina se s ní setkala během Silvestru 2016, kdy zabila Nicka se slovy, že si družina znepřátelila špatné lidi.

Nahoru

Sokolí dům - nové sídlo družiny

Místo

Nachází se na Novém Městě v Ulici Vyverny (mezi náměstím, na které ústí schody z Mostu a kruhovým náměstím). Je to klidnější čtvrť obývaná převážně drobnými řemeslníky a kupci a měšťany, zároveň je to však blízko na Most, do Přístavu i Kuního ghetta. Nedaleko je například i městská univerzita, Knihovna W. Patricije nebo vinárna U Tří Koček (další kulturní instituce v procesu vymýšlení).

Historie

Dům si podle všecho nechal zhruba před 300 lety postavit malý rytířský řád Gweilch, což znamená Sokoli. Z obrazů a listin v domě nalezených, měl řád tři zakladete, jimž byli Nathaniel, Hudson a Benjamin. Řád neměl příliš dlouhé trvání a zanikl asi 100 let po svém založení. Sokolí dům pak vystřídal jen pár majitelů / nájemců. Jako poslední v domě sídlil Nový Řád, který si jej pronajal jako sídlo pro falešnou organizaci Východoadwerskou námořní společnost. Po té, co s Novým Řádem družina zametla, byl Sokolí dům městem družině propůjčen.

Plán Sokolího domu
Plán Sokolího domu
Plán Sokolího domu zoom
Plán Sokolího domu
x - zavřít
Dům

Hlavní, starší, část domu je postavená z kamene a má téměř charakter pevnosti; zdi jsou silné, okna v přízemí a patře úzká, s malým nádvořím ze strany ulice. Celá střední část postráda stropy a po jejím obvodu je v každém patře ochoz, takže i do přízemí může díky tomu pronikat světlo ze světlíku ve střeše. Nové křídlo, které k domu přiléhá, už je postavené z cihel a s většími okny a lehčími zdmi už působí více jako měšťanský dům. Protože byl rytířksý řád zrušen už dávno a Nový Řád to tu obýval jen částečně a ne dlouho, je v celém domě značný nedostatek nábytku.
K domu přiléhá dvůr a zahrada, z níž vede brána do postarnní uličky. Na nádvoří je krytá studna s rumpálem, velká psí bouda, (1) stáje, jejichž součástí je i malá dílna s kůlnou (ponk, pily, sekery, kladiva, kosa, malá kovadlina...) a za rohem (2) latrýny přiléhající ke zdi oddělující sousedovic dvorek. V zahradě stojí (3) altánek, do kterého ústí tajná chodba, roste tu pár růžových keřů, několik ovocných stromů (hrušky, jabloně, meruňky) a několik stromů „neužitkových“ a u severní zdi je i zahrádka zeleninová a bylinková. Celá zahrada je v dost zanedbaném a zdivočelém stavu.

Přízemí

(Místnosti, které nejsou popsané, jsou prázdné nebo jinak nezajímavé.)
1 - podlahu v „zadní“ polovině vstupní haly zdobí mozaika s erbem řádu Gweilch, většinu podlahy zdobí nové očouzené fleky po výbušninách a blescích.
2 - zřejmě šlo původně o společnou noclehárnu nižších členů řádu. Místnost zabrali Somne a Irbis pro svůj obchod se starožitnostmi.
3 - zbrojnice opatřená dobrým zámkem. Stále v ní po rytířském řádu zůstal asi tucet štítů z jejich znakem, nějaká stará kopí, meče, luky... běžné kvality.
4 - v pokoji zůstalo slušné, ale poněkud zašlé zařízení. Mort už stihl použít postel.
6 - pokoj s velice prostým a jen nejnutnějším zařízením. Byla zde ubytována družinová kuna Fred.
7 - spíž, potřebuje naplnit.
8 - kuchyně s velkým ohništěm.
9 - jídelna, kterou od kuchyně oddělují jen sloupy. Na délku tu jsou dva dlouhé stoly.
10 - malý sklad na košťata, svíčky, lucerny ...
11 - v přízemí věže je zřejmě dlouhodobě uložený sud s olejem, dva sudy s vodou a pár pytlů mouky.
13 - částečně dřevník, částečně skladiště terčů na lukostřelbu a figurín na cvik boje tváří v tvář.
14 - 16 - jednoduché obývatelné pokoje. Jeden z nich obsadil Nick.
17 - prádelna s pár káděmi, vědry, valchami a spoustou šňůr.

1. patro

2 - slušně vybavená místnost typu „kanceláře“, pár skříní, reprezentativní stůl s hromádkami papírů, brky, kalamářem... koberec, sem tam nějaký obrázek a námořní mapa. Za skříní byla velice dobře schovaná tajná chodba se schody vedoucími do sklepa.
3 - ložnice jednoho ze zakladatelů řádu, kde zůstal nějaký nábytek, také tu sídlil Theodor Majzlík - vůdce Nového Řádu. Pokoj si zabrali Somne a Irbis.
5 - knihovna, ale co se literatury týče, dost vyprázdněná.
6 - kaplička s okny s vitráží, je tu jen jedna lavice a malý oltář, na kterém chybí soška nebo rekvizita nějakého božtva.
7 - ložnice jednoho ze zakladatelů řádu s trochou nábyktu. Pokoj zabral kroll Edgar.
8 - koupelna se dvěma vanami a krbem.
9 - salónek s několika křesly, krbem, kobercem, kabinetem a obrazem tří zakladatelů rytířského řádu.
10 - ložnice jednoho ze zakladatelů řádu, na posteli chybí matrace, na polici je několik knížek o lidské/elfí/trpasličí... anatomii a základních léčitelských postupech. Pokoj si zabral Terestrial.
13 - seník s dvěma většími kupkami sena. Jedna ukrývala lehkou děvu.

2. patro

1 - po celé západní stěně jsou okna s okenicemi, z východní stěny vystupuje balkónek nad kaplí v nižším patře. Průhled do nižších pater pod světlíkem tu křižují čtyři trámy, ze kterých visí na provaze dva lustry. V rohu u věže je ke stěně postavený žebřík, který se dá využít k přístupu ke světlíku a případně na něm operovat s okenicemi.
4 - zamykatelný kumbál s pár lucernami a starými svazky šípů.
8 - komnata s krbem, postelí, stolkem, pár obrazy, skříní... Byla zamčená a dlouho v ní nikdo nebyl, kromě ptáků, co se sem dostali otevřenými okenicemi.
9 - místnost s několika prázdnými truhlicemi, jen v jedné byly staré dámské šaty.

4. patro

Kromě výhledu je tu i žebřík, kterým se dá vystoupat k poklopu ve střeše a tam např. věšet vlajku.

Sklep

Hned na konci prvních schodů do sklepa jsou dveře se zámkem.
1 - sklep pro uskladnění běžných potravin a propriet; brambory, jablka, olej, zrní, hlodavci...
2 - vinný sklípek, jsou tu tři sudy (jen v jednom je zbytek vína po Novém řádu, ostatní jsou prázdné) a stěna s regálem na lahve, ve které se ukrývalo několik lahví od původního rytířského řádu.
3 - alchymistická laboratoř s masivními zamykatelnými dveřmi (aby vydržely výbuch), stolem, na kterém stojí připravená zaprášená, ale asi funkční aparatura (stačí vložit suroviny a spustit), spousta baňek, křivulí atd.
4 - alchymistický sklípek s kvalitními dveřmi a regály, policemi a truhličkami s veskrze prošlým materiálem.
5 - místnost s velice kvalitními zamykatelnými dveřmi, kruhovým stolem (s dírou uprostřed) a čtyřmi židlemi kolem. V jižní stěně jsou dveře do trezoru, které se družině ještě nepodařilo otevřít. Na západní stěně jsou čtyři náhrobní kameny s reliéfem, tři mužské postavy se jmény Nathaniel, Hudson a Benjamin, na čtvrtém je ženská postava a je beze jména. V severovýchodní stěně jsou tajné dveře vedoucí do tajné chodby.
6 - trezor
7 - žalář se dvěma mřížemi oddělenými celami. Dveře sem jsou kvalitní se zámkem, dveře do cel by potřebovaly zámky vyměnit.
8 - tajná chodba, která spojuje místnost s trezorem ve sklepě, pracovnu v prvním patře a altánek v zahradě

Nahoru


97330